homepage ufo 2 compressed1937: UFO boven Overijssel.
Verschijnsel duurde ongeveer tien minuten,
 
EEN NATUURVERSCHIJNSEL Aan den Noordoostelijke hemel. Donderdagavond half tien viel aan den Noordoostelijke hemel een vreemd natuurverschijnsel waar te nemen. Plotseling kleurde het uitspansel zich diep rood, alsof een hevige brand zich tegen den einder aftekende. Nadat de gekleurde plek, waar doorheen een lichtende streep scheen te lopen, zich enigszins had vervormd, terwijl rondom „sterren verschoten", vervaagde zij geheel met een vrij plotseling verloop. Het merkwaardige verschijnsel duurde ongeveer tien minuten.
 
Source: Zwolsche Courant, 01 Oktober 1937.
01 10 1937 UFO zwolle

BIOGRAPHY OF BILL KAYSING BY ALBINO GALUPPINI NOW PUBLISHED IN ENGLISH ORDER YOUR COPY TODAY CLICK HERE.

Stats
Home page
apollo hoax clickmars secrets click
dutch news clickunexplained click
Space dutch 1ufo 1
strange stories 1wars 1