strange stories 2 compressed1803: Vreemde maan Zweden.
verschijnsel is bijna aan den gehelen Zuidelijke Horizon zichtbaar geweest.
 
STOCKHOLM den 4 Januari. Voor enigen tijd heeft men in het Dorp Nya Kópparbargct, in de Provincie Dalecarlien, een zeer zeldzaam Natuurverschijnsel gezien; Ten 2 uren, des morgens, was de volk Maan met een buitengemeen zwarten kring omgeven, die wederom door een anderen bloedroode kring was ingesloten. Van de Oost en West-zijde der Maan verspreidden zich enige stralen uit dezelve tot aan den kring, alwaar zich twee Zonnen, de ene in het Westen en de andere in het Oosten, vertoond, die beiden de kleur des Regenboog hadden, en haar vuurstralen perpendiculair naar den Horizon wierpen. Midden aan den Hemel zag men enen Regenboog, die door zijn heldere glans een tweede, hoewel kleiner dan de eerste, bij den kring der Maan afbeeldde. De bocht van beiden Regenboog was naar het Zuiden gericht, en naast den zelfde ontdekte men wederom twee Zonnen, ene in het Westen en ene in het Oosten die in gedaante met de beide andere bovengenoemde volkomen gelijk, doch bleker van kleur waren, Dit ongewoon verschijnsel is bijna aan den gehelen Zuidelijke Horizon zichtbaar geweest.
 
Source: Bataafsche Leeuwarder courant, 27 Januari 1803.
1803 vreemde maan zweden
 
 
Stats
Home page
apollo hoax clickmars secrets click
dutch news clickunexplained click
Websites that are worth paying a visit.
 anp.combillkaysing.comaulis.commoonfaker.commoontruth.com