Apollo 10 Command Module and LEM connected in Lab.

apollo 10

6th february 1969, Photo of the moment they get connected.

AROUND MID MAY Apollo 10 will be launched. This space flight will focus on the testing of the vehicle that will land on the moon on a subsequent flight. The photo shows the moment when the command cabin is placed on the metal casing of the lunar vehicle.

Original text plus Dutch Clipping

OMSTREEKS HALF MEI zal de start plaats vinden van de Apollo-10. Bij deze ruimtevlucht zal de nadruk vallen op de beproeving van het voertuig dat bij een volgende vlucht op de maan zal landen. De foto toont het moment, dat de commando-cabine op het metalen omhulsel van het maanvoertuig geplaatst wordt.

Source: De Tijd, 29 May 1969.

1969 apollo 10 moon