Maan inzet van prestigeslag.

apollo 11 crew x

26 Juli 1969, Ruimtevaart stimuleert wetenschap De strijd om de maan.

GEZIEN het Amerikaanse stelsel en het wereldstelsel, tot welks ontstaan Amerika veel heeft bijgedragen, was het waarschijnlijk onvermijdelijk dat op een goede dag Amerikanen een landing zouden ondernemen op de maan. Gezien hetzelfde stelsel, is het niet verwonderlijk dat de omstandigheden waaronder deze gebeurtenis plaats vond een zo opmerkelijk contrast vertonen met het zo verheven idealisme gepreekt door de NASA.

Maanreis van militair belang. 

apollo 11 crew x

25 Juli 1969, Ruimteraket bruikbaar in oorlog. De strijd om de maan.

DE ZELFVERLOCHENING van president Kennedy, die er zich op aandringen van een van zijn adviseurs van onthield om over het maanprogramma te spreken als over een „wetenschappelijke onderneming" werd weldra vergeten,dank zij de stroom van propaganda uitgezonden door het ruimte-agentschap zelf. Maar zij paste goed bij de argumenten, die naar voren gebracht werden, toen vice-president Johnson op ietwat selectieve wijze zijn licht had opgestoken bij de door hemzelf gekozen adviseurs.

Gezondheid astronauten uitstekend

apollo 11 crew x

24 Juli 1969, Landingsgebied Apollo door een tropisch storm gewijzigd.flag uk (2)

Van onze ruimtevaartmedewerker SJOERD VAN DER WERF AMSTERDAM, 24 juli. De landingsplaats van de Apollo-11 is gewijzigd. De vluchtleiding in Houston kwam tot deze beslissing omdat het oorspronkelijke landingsgebied momenteel wordt geteisterd door een tropische storm. Men heeft nu het punt, waar de Apollo vanavond moet dalen 398 kilometer verplaatst.

Deskundigen kraken Johnson

apollo 11 crew x

24 Juli 1969, Kritiek op maanrace met Russen De strijd om de maan.flag uk (2)

Vreemd genoeg, kon de NASA, die van president Eisenhower bevel had ontvangen niet langer aan een maanlanding te denken, volledig uitgewerkte plannen voorleggen, welke niet slechts uitwezen dat een maanlanding mogelijk was, maar ook dat een dergelijke landing het enige ruimteproject was, dat een kans bood de Russen vóór te komen.