Final test for Apollo 12

krant 1

29th October 1969, ready for the Sea of Storms.

Yesterday the final dress rehearsal on the ground began for the launch of Apollo 12. It will be launched on November 14th. The crew - Charles Conrad jr, Richard Gordon jr, and Alan Bean - spent the entire day in a space that recreated the conditions of the interior of Apollo 12 as closely as possible. Conrad and Bean will land on the moon and Gordon will continue to orbit the moon until both his colleagues complete their observations. Conrad and Bean will take two three-and-a-half hour walks on the moon. The landing of Apollo 12 is planned in the "Sea of ​​Storms". The two Americans will try to find parts of the unmanned American spacecraft Surveyor, which landed in that area in 1967.

Original text plus clipping in Dutch:

Laatste generale op de grond van Apollo-12

Gisteren is de laatste generale repetitie op de grond begonnen voor de lancering van de Apollo-12. Deze zal op 14 november de lucht in gaan. De bemanning — Charles Conrad jr, Richard Gordon jr en Alan Bean — hebben de hele dag in een ruimte doorgebracht waarin de omstandigheden in het interieur van de Apollo-12 zo nauwgezet mogelijk waren nagebootst. Conrad en Bean zullen op de maan landen en Gordon blijft om de maan cirkelen tot zijn beide collega's hun waarnemingen zullen hebben voltooid. Conrad en Bean zullen twee wandelingen van drieënhalf uur op de maan maken. De landing van de Apollo-12 is gepland in de „Zee der Stormen". De beide Amerikanen zullen daar onder meer proberen onderdelen te vinden van het onbemande Amerikaanse ruimteschip Surveyor, dat in 1967 in dat gebied landde.

Source: Leeuwarder Courant, 29 October 1969.

1969 12 04 Drie marine officieren bemannen Apollo 12