Apollo 15 problems

apollo 10

28th July 1971, Apollo 15 short circuit.

HOUSTON, July 28. (AFP / Rtr / AP). - A special test with the main engine of Apollo 15 showed yesterday that the malfunction, which occurred on Monday, has no further consequences. The astronauts have received permission to go ahead with the moon landing after a small course correction was made.

"Ground fault"

In Houston last night it was stated that the switch that caused a short circuit had been installed in Apollo despite the fact that they knew that "suspicious fibers of wire" were present in the switch. The check had already started yesterday morning to locate the exact location of the short circuit and the circuits were connected to a "simulator" of the Apollo mother ship in Houston. At 3:50 pm Dutch time the three astronauts David Scott, Alfred Worden and James Irwin resumed their work after an eight-hour night rest.

Motor test

An hour and a half before the main engine was to be operated for a very short time, the control center began to provide the astronauts with very detailed instructions on the maneuver. At 19:14, the main engine of the mother-ship was activated for 0.85 seconds and it immediately became clear that the short-circuit aboard the "Endeavor" was of an innocent nature. The three astronauts responded: "magnificent". The astronauts, who had not had a hard day's work apart from the exciting operation that decided on the purpose of this flight, had the task of inspecting the lunar lander.

In the lunar lander

At two o'clock in the Netherlands the hatch between Apollo and the moon lander had to be opened and Scott and Mitchell would crawl into the moon lander to carry out an initial check of 45 minutes. The second inspection would take place in the night from Wednesday to Thursday. Tonight at half past five the astronauts put on masks for an experiment with flashes of light. The Russian newspaper Komsomolskaya Pravda yesterday warmly congratulated the astronauts for their expedition to the moon. An article about the journey of Apollo 15 was placed on the foreign page and was accompanied by a photo of the astronauts with their moon car, the "Rover".

Original text plus Dutch Clipping

HOUSTON, 28 juli. (AFP/Rtr/AP). - Een speciale test met de hoofdmotor van de Apollo-15 heeft gisteren uitgewezen dat de storing, die zich maandag voordeed geen verdere gevolgen heeft. De astronauten hebben toestemming gekregen voor de maanlanding, nadat nog een kleine koerscorrectie was uitgevoerd.

”Grondfout”

In Houston werd gisteravond verklaard dat de schakelaar die kortsluiting zou hebben veroorzaakt in de Apollo werd geïnstalleerd, ondanks het feit dat röntgenstralen hadden aangetoond, dat er in de schakelaar „verdachte vezels van een draad" voorkwamen; de schakelaar bevond zich in het aandrijvingssysteem van de motor. Gisterochtend was de vluchtcontrole al begonnen om de juiste plaats van de kortsluiting te lokaliseren. De schakelingen werden doorverbonden naar een „simulator" van het Apollomoederschip in Houston. Om 15.50 uur Ned. tijd hervatten de drie astronauten David Scott, Alfred Worden en James Irwin hun werkzaamheden nadat zij een nachtrust van acht uur hadden genoten.

Motortest

Anderhalf uur voordat de hoofdmotor voor zeer korte tijd in werking zou worden gesteld, begon het controlecentrum de astronauten zeer gedetailleerde aanwijzingen over de uit te voeren manoeuvre door te geven. Nadat om 19.14 gedurende 0,85 sec. de hoofdmotor van het moederschip in werking was geweest, bleek al spoedig dat de kortsluiting aan boord van de „Endeavour" van onschuldige aard was. Op de eerste gegevens die het controlecentrum aan de Apollo doorgaf, reageerden de drie astronauten met een: „Dat is prachtig". De astronauten, die geen zware dagtaak achter de rug hadden, afgezien van de spannende operatie die besliste over het doel van deze vlucht, hadden voor de nacht van dinsdag op woensdag nog de taak de maanlander te inspecteren.

In maanlander

Om twee uur Nederlandse tijd moest het luik tussen Apollo en maanlander worden geopend en zouden Scott en Mitchell in de maanlander kruipen om daar een eerste controle van drie kwartier uit te voeren. De tweede inspectie vindt in de nacht van woensdag op donderdag plaats. Vanavond om half zes zetten de astronauten maskers op voor een experiment met lichtflitsen. De Russische krant Komsomolskaja Pravda heeft gisteren de astronauten van harte geluk gewenst voor hun expeditie naar de maan. Een artikel over de reis van de Apollo-15 nam een groot deel van de buitenland-pagina in beslag en ging vergezeld van een foto van de astronauten met hun maanwagentje, de „Rover".

Source: Limburgsch dagblad, 28 Juli 197.

1971 07 28 Apollo 15 probelms