Apollo 16, Orion and Casper

apollo 10

18th March 1972, Lunar Lander is called "Orion", the Command Module "Casper".

HOUSTON - The astronauts of Apollo 16 have revealed the names for the Lunar Module and Command Module. The landing part is called "Orion" after the clear constellation in the night sky that can be seen by them during the entire voyage. They call the Command Module "Casper", after a friendly ghost from a cartoon. The astronauts of Apollo 16 are commander John Young, Thomas Mattingly and Charles Duke. They will depart on the 16th of April for a landing on the highlands on the moon called "Descartes".

Original text plus Dutch Clipping

Landingsschip Apollo 16 heet 'Orion', moeder schip 'Casper' HOUSTON — De ruimtevaarders van de Apollo-16 hebben namen gekozen voor de onderdelen van hun ruimteschip. Het landingsdeel heet „Orion" naar het heldere sterrenbeeld aan de nachtelijke hemel, dat tijdens de hele reis door hen te zien is. Het moederschip noemen zij „Casper", naar een vriendelijke geest van die naam die in tekenfilms voorkomt. De ruimtevaarders van de Apollo-16, gezagvoerder John Young, Thomas Mattingly en Charles Duke, vertrekken op 16 april voor een landing in het hoogland op de maan dat „Descartes" genoemd wordt.

Source: Leeuwarder courant, 18 maart 1972.

1972 03 18 Orion Caper Apollo 16