Apollo 16, Space wreck continues Lunar orbit

apollo 10

25th April 1972, Last minute breakdown of Orion Apollo 16.

HOUSTON. Apollo 16 is on its way back to Earth. The spacecraft has left Lunar orbit. This happened at 10:14 pm (Dutch Time) last night when the main engine was fired. Apollo, with the astronauts Young, Duke and Mattingly, is now heading to Earth and if everything goes according to plan it will land in the Pacific Ocean on Thursday. 

The ignition of the main engine took place when the Command Module "Casper" was behind the moon, and therefore there was no connection with Houston. Flight control in Houston had to wait breathlessly for ten minutes for confirmation that the maneuver had been successful and that the spacecraft had escaped from the moon's gravity, upon which the 65 1/2-hour journey home began. Before the crew "said goodbye" to the moon, a 40 kg scientific satellite was launched into Lunar orbit. Over the next year this satellite should provide data about the moon such as the magnetic field and its changes, and about lunar mass.

A few hours before, the astronauts had "problems" with the lunar lander "Orion". Due to a switch error Orion did not end up on the moon as was intended, instead it became a tumbling space wreck that is now in Lunar orbit. It is estimated that it will be in Lunar orbit for at least 250 days or possibly years. Although NASA does not know the exact course, according to flight control, the lunar lander does not pose any danger to the astronauts of Apollo 17 who will be flying to the moon in December. The Lunar lander will eventually be pulled in by Lunar gravity and crash onto the moon.

The penultimate American lunar mission of this decade can already be considered a success despite its setbacks (difficulties with the main engine of Casper which led to postponing the departure to the moon). For the first time, during a 71 hour stay on the moon in the area of Deseartes crater, the astronauts Young and Duke investigated the Lunar highlands and collected 110 kg of soil samples during three trips with their lunar rover.

Original text plus Dutch Clipping

RUIMTEWRAK BLIJFT OM MAAN SLINGEREN Op laatste moment panne met Orion Apollo-16 op thuisreis HOUSTON.

De Apollo-16 is op weg naar de aarde. Het ruimtevaartuig heeft de baan om de maan verlaten. Dit gebeurde nadat om 22.14 uur Ant. tijd gisteravond de hoofdmotor was ontstoken. De Apollo met de ruimtevaarders Young, Duke en Mattingly koerst nu naar de aarde en zal als alles volgens plan verloopt donderdag in de Stille Oceaan neerkomen. De ontsteking van de hoofdmotor geschiedde toen het moederschip Casper achter de maan was en er dus geen verbinding met Houston was. Daar wachtte de vluchtleiding tien minuten in ademloze spanning op de bevestiging dat de manoeuvre geslaagd was en het ruimtevoertuig aan de zwaartekracht van de maan onttrokken was, waarop de 65 1/2 uur durende reis naar huis was begonnen.

Voordat de bemanning „afscheid nam" van de maan heeft zij gisteren een 40 kg wegende satelliet voor Wetenschappelijke doeleinden in een baan om de maan gebracht. Deze zal gedurende een jaar gegevens moeten verstrekken over o.a. het magnetisch Veld en de wijzigingen daarvan en over maanmassa.

Enige uren tevoren hadden de ruimtevaarders „Panne" met de maanlander Orion. Als gevolg van een schakelfout kwam de afgestoten Orion niet zoals de bedoeling was op de maan terecht, maar werd hij een tuimelend ruimtewrak dat in een baan om de maan kwam. De Orion Zal naar schatting zeker 250 dagen, maar mogelijk nog jaren een baan om ie maan beschrijven. Ofschoon men de koers niet precies kent, levert de maanlander volgens de vluchtleiding geen gevaar op voor de astronauten Van de Apollo-17 die in december laar de maan zal worden gezonden. Het wrak zal door de aantrekkingskracht van de maan langzaam geremd worden en tenslotte op de maan vallen.

De vermoedelijk voorlaatste Amerikaanse maanmissie van deze decade kan ondanks tegenslagen (moeilijkheden met de hoofdmotor van de Casper, die leidden tot uitstel van het vertrek naar de maan) reeds als een succes worden bestempeld. Voor het eerst hebben de astronauten Young en Duke gedurende een verblijf van 71 uur op de maan in het gebied van de grote Deseartes-krater hoog-maanland onderzocht en van hun drie excursie met hun maanauto dan 110 kg bodemmonsters meegebracht.

Source: Amigoe di Curacao, 25 April 1972.

1972 04 25 Apollo 16 lunar sattelite