Apollo 8, radiation in space no problem

apollo8 news articles

21st December 1968, Hazardous radiation is quickly detected.

Houston, the Apollo-8 crew Borman, Lovell, and Anders will make several scientific observations of the Earth while continuously monitoring activity on the Sun. If eruptions occur on the sun that could put the three astronauts at risk of exposure to hazardous radiation a warning will be sent to Apollo-8. Designed to track this activity, the three astronauts have several film patches in their suits.

Upon return to Earth physicians, after developing those radiation meters, can see if the astronauts have been exposed to too much radiation. Equivalent dosimeters are used on Earth in buildings where people work with radioactive substances and where nuclear reactors are in operation. Borman Lovell and Anders wear dosimeters in small pockets on their thigh, ankle, chest and their inner helmets. They also carry a directly readable dosimeter on which they can see how much radiation they have been exposed to. In the cabin of Apollo-8 is a geiger-counter with which possible radiation sources in the spaceship can be traced. The equipment also includes a radiation meter that automatically sends measurement data to Earth. It is installed in the propulsion unit of  Apollo.

Paying attention

In the cabin there is also a radiation meter that signals data directly to Earth. Therefore, as far as the radiation hazard in world space is concerned, the greatest possible care has been taken. The Earth's observatories that keep an eye on the sun during the Apollo-8 journey are located in Houston, Texas, Camarvon and Culgoora, Australia, in the Canary Islands, and in Boulder, Colorado.

Original text plus clipping in Dutch:

Gevaarlijke straling wordt snel ontdekt

Houston de Apollo-8 met Borman, Lovell en Anders zullen verscheidene wetenschappelijke waarnemingen doen op aarde gedurig letten op de activiteit op de zon. Als  zich uitbarstingen op de zon voordoen waardoor de drie astronauten de kans lopen blootgesteld te worden aan gevaarlijke straling dan zal men een waarschuwing naar de Apollo-8 sturen,. Geacht die activiteit op te sporen zullen de drie astronauten die verscheidene filmpleisters in hun kleding hebben. Bij terugkeer op aarde kunnen geneeskundigen, nadat die stralingsmeters zijn ontwikkeld, zien of de astronauten aan teveel straling blootgesteld zijn geweest. gelijkwaardige dosimeters worden op aarde gebruikt in gebouwen waar men  werkt met radioactive-stoffen en in gebouwen waar atoomreactoren in bedrijf zijn. Borman Lovell en Anders dragen dosimeters in kleine  zakjes op hun bovenbeen, enkel en borst en in hun binnenhelm. Ook dragen zij een direct afleesbare dosimeter waarop zij kunnen zien aan hoeveel straling zij blootgesteld zijn geweest. In de cabine van de Apollo-8 bevindt zich een geiger-telbuis waarmee eventuele stralingsbronnen in het ruimteschip kunnen worden opgespoord. Tot de uitrusting behoort ook een stralingsmeter die meetgegevens automatisch naar de aarde seint. Hij is aangebracht in de voortstuwingseenheid van de Apollo.

Oplettend

En dan is er ook in de cabine van de Apollo nog een stralingsmeter die gegevens rechtstreeks naar de aarde seint. Wat het stralingsgevaar in de wereldruimte betreft is dus voor zo groot mogelijke oplettendheid gezorgd. De waarnemingsposten op aarde die de zon in het vizier houden tijdens de tocht van de Apollo-8 bevinden zich bij Houston (Texas), Camarvon en Culgoora (Australië), op de Canarische eilanden en in Boulder (Colorado).

Source: Algemeen Dagblad, 21 December 1968.

23 12 1968 russen wensen apollo succes