Sir Bernard Lovell criticizes Apollo 8

apollo8 news articles

21st December 1968, Apollo 8 journey is utterly absurd - Sir Bernard Lovell.

Sir Bernard Lovell, Apollo 8 journey is utterly absurd. LONDON, Nov. (AFP) - The director of the British radio observatory in Jodrell Bank, Sir Bernard Lovell, sharply condemned the planned journey to the moon by three spacemen aboard Apollo 8 and called it "utterly absurd".

In an interview with the London newspaper "Evening News" he stated that "there is a big chance that the three astronauts never return to Earth, or even if they do they will die when they re-enter Earth atmosphere. At this time Apollo 8 is operating with a speed of 40,000 km per hour. No human being can survive that" he said. Lovell had previously stated that the Russians have solved the issue of returning to earth by a method of bouncing against the higher layers of the atmosphere, like the Zond 6 did previously. He added however that the Russians are very cautious with their manned space flights.

Original text plus clipping in Dutch:

Maanreis van Apollo-8 is absurd, vindt Lovell LONDEN, 21 nov. (AFP) — De directeur van het Britse radio-observatorium te Jodrell Bank, Sir Bernard Lovell, heeft de voorgenomen reis naar de maan van drie ruimtevaarders met de Apollo-8 scherp veroordeeld en „volslagen absurd" genoemd. In een vraaggesprek met de Londense krant „Evening News" verklaarde hij dat „er grote kans bestaat dat de drie ruimtevaarders nooit meer op aarde terugkeren, of wanneer dat wel het geval is, de dood rullen vinden. Wanneer de Apollo-8 naar de aarde terugkeert geberut.dat met een snelheid van 40.000 km per uur. De terugkeert gebeurt dat met een snelatmosfeer kan geen mens overleven." Lovell had eerder verklaard dat de Russen de kwestie van terugkeer naar de aarde wel hebben opgelost door een methode van terugkaatsingen uit de hogere lagen van de atmosfeer, zoals met de „Zond 6" is gebeurd. Hij voegde er aan toe dat de Russen altijd zeer voorzichtig zijn met bemande ruimtevaart.

Source: De Tijd, 21 Dec. 1968.

Apollo8 absurd