Strange greenish glow

apollo8 news articles

30th December 1968, Apollo 8: moon has greenish shade.

NASA, the American Space Agency, has in Houston screened a number of films for the press, made by the crew of Apollo 8. Although Borman, Lovell and Anders called the moon gray, this celestial body looks greenish on the film and photographs. According to the astronauts this may be due to precipitation on the window of the cabin.

The appearance of the moon changes considerably with the lighting. When the sunlight falls right on it the surface looks rugged and inhospitable, but when the sun's rays are oblique the moonscape appears covered with whipped cream. The images taken from more than 100 km in height clearly show the craters, some of which seem to be of a recent date. The photos of the Earth are impressive. The Earth is mainly brilliant blue against a background of black velvet. One can clearly distinguish the continents, which generally look brown in color. Today, Pravda has repeated the official Soviet praise for the "great courage" of the three astronauts of the Apollo-8, but underlines that the flight of the Apollo follows only in the wake of earlier Russian space flights. The magazine says in a long article that Russian Zond 5 and 6 made the first big steps by flying around the moon and returning to Earth. (However, these spaceships were not manned).

Original text plus clipping in Dutch:

De NASA, het Amerikaanse Bureau voor Lucht- en Ruimtevaart, heeft in Houston voor de pers enige films vertoond, die de bemanning van de Apollo-8 heeft gemaakt. Hoewel Borman, Lovell en Anders de maan grijs hebben genoemd, ziet dit hemellichaam er op de films en ook op foto's groenachtig uit. Volgens de astronauten kan dit een gevolg zijn van een neerslag op de ruit van de cabine. Het aanzien van de maan verandert aanzienlijk met de belichting. Als het zonlicht er recht op valt, ziet het oppervlak er ruig en onherbergzaam uit, maar als de zonnestralen er schuin opvallen, schijnen de maanvlakten bedekt met slagroom. De van ruim 100 km hoogte genomen beelden tonen duidelijk de kraters waarvan er sommige van recente datum schijnen te zijn. De foto's van de aarde zijn indrukwekkend. De aarde is voornamelijk schitterend blauw tegen een achtergrond van zwart fluweel. Duidelijk kan men de werelddelen onderscheiden, die over het algemeen bruin van kleur lijken. De „Pravda" heeft vandaag de officiële Sovjet-lof voor de „grote moed" van de drie astronauten van de Apollo-8 herhaald maar onderstreept, dat de vlucht van de Apollo alleen in het spoor volgt van vroegere Russische ruimtevluchten. Het blad zegt in een lang artikel, dat de Russische Zond 5 en 6 de eerste grote stappen deden door rond de maan te vliegen en naar de aarde terug te keren. (Deze ruimteschepen waren echter niet bemand).

Source: Leeuwarder courant, 30 December 1968.

30 12 1968 Apollo 8 maan groene tint