People imprisoned for talking about comet

strange (1)

21st January 1681, France, Chambre Ardente.

Paris, the 10th of January. The Chambre Ardente has imprisoned some people who gained themselves too much influence by talking about the comet.

Original article plus Dutch clipping:

Parijs de 10de Januari. De Chambre Ardente heeft eenige personen gevangen doen zetten, die hen teveel beroemdheid vergaarden door te spreken over de invoed van de komeet.

Source:  Oprechte Haerlemsche courant, 21 January 1681. 

1681 01 21 people arrested talking about comet