The ghost of Strasbourg

strange (1)5th November 1683, Ghost wakes up whole of Strasbourg.

From Strasbourg, a ghost is seen walking around over the new works, causing the soldiers to leave their posts, raising the alarming and awakening the whole city.

Original article plus Dutch clipping:

Uit Straesburg, alhier is een Spook gezien wandelende over de nieuwe werken, het welk de soldaten hun posten deed verlaten, en voorts alarm sloegen dat de gehele stad deed ontwaken.

Source:  Amsterdamse courant, 5 November 1683. 

1683 05 11 spook strasborg