Underground fire in Russia

strange (1)

15th November 1804, Mysterious fire.

PETERSBURG 28 October. These days a large underground fire has broken out close to the Phanagoria Fortress on the peninsula of Tarnau. Such a Natural phenomenon has been seen there for several years without being able to detect the cause. Yesterday evening we had here such a strong Northern light that one has not seen for several years.

Original article plus Dutch clipping:

PETERSBURG den 28 Oktober. Dezer dagen is dicht by de Vesting Phanagoria op het Schier-Eiland Tarnau een groot onderaards vuur uitgebroken. Vóór enige jaren heeft men aldaar een dergelijk Natuur-verschijnsel gezien, zonder daarvan de oorzaak te hebben kunnen opsporen. Gisteren avond hadden wij hier een zoo sterk Noorder licht, als men sedert verscheidene jaren niet gezien heeft.

Source: Amsterdamse courant, 15 November 1804.

1804 onderaards vuur uitgebroken rusland