Strange phenomenon Den Hague Netherlands

strange (1)

13 October 1966 dead birds fall from the sky.

On Wednesday morning, the strange phenomenon of birds falling from the sky, which were immediately dead, was again seen at Den Hague.

Original article plus Dutch clipping:

Woensdag morgen heeft men te 's Hage weder het vreemd verschijnsel gezien, van uit de lucht vallende vogels, welke onmiddellijk dood waren.

Source: Middelburgsche courant, 13 Oktober 1866.

1866 dode vogels vallen uit de vucht