Prehistoric finding Germany

strange (1)

24 April 1879, Diameter of 14 meter and 15 meters high.

In the parish of Hemstedt (Holstein), a Hunnenbed (Prehistoric grave) with a diameter of 14 meters and 15 meters high was found by chance. When it was opened the next morning, an intolerable mud smell, which had not even departed in the afternoon, came out of the grave. Two urns were found in the grave, of which only one was in good condition, also a stone shaped human foot, a stone knife of about 50 centimeters in length and a stone battle ax were found.

Original text plus Dutch clipping:

In het kerspel Hemstedt (Holstein), is door een toeval een Hunnenbed gevonden van 14 meter omvang en 15 meter hoogte. Toen het den anderen morgen geopend "werd bespeurde men een onverdraaglijke modderlucht, die zelfs des middags nog niet was geweken. In het graf werden gevonden twee urnen, waarvan slechts een in goeden staat, voorts een steen in den vorm van een mensenvoet, een stenen mes van ongeveer 50 centimeter lengte en een stenen strijdbijl.

Source: Rotterdamsch nieuwsblad, 24 april 1879.

1879 04 24 prehistoric grave germany