Work Aristotle discovered

strange (1)

6 June 1887, Work about the firmament by Aristotle.

From Vienna it is reported to the Times that a Greek scholar, Petros Papageorgin, at Philippopolis, discovered an ancient manuscript with some fragments of Aristotle's works. The manuscript probably dates from the fourteenth century and is 180 pages long.

It contains four books of his work on the firmament, two books about becoming and perishing, the first three books of his writings about the soul and an extract from his treatise on the spohisteu. The handwriting is well preserved and all letters are clearly legible. On the side numerous notes have been made, which probably date from the fifteenth century. The scholar is now working on comparing the handwriting with various editions of Aristotle works and has already found, that the text differs in many important places from the existing editions, especially with the edition of Didot, which is the most in use. As soon as Papageorgin is ready with his comparative study, he will announce the results of his research.

Original article plus Dutch clipping:

Uit Wenen wordt aan de Times bericht, dat een Griekse geleerde, Petros Papageorgin, te Philippopolis, een oud handschrift met enige fragmenten uit Aristoteles werken heeft ontdekt. Het handschrift dagtekent waarschijnlijk uit de veertiende eeuw en is 180 bladzijden groot. Het bevat vier boeken van zijn werk over het uitspansel, twee boeken over het worden en vergaan, de eerste drie boeken van zijn geschrift over de ziel en een uittreksel uit zijn verhandeling over de spohisteu. Het handschrift is uitstekend geconserveerd en alle letters zijn duidelijk leesbaar. Aan den kant zijn talrijke aantekeningen gemaakt, die waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw dagtekenen. De geleerde is nu bezig met het handschrift te vergelijken met verschillende uitgaven van Aristoteles werken en heeft reeds geconstateerd, dat de tekst op menige belangrijke plaats verschilt met de bestaande edities, vooral met de editie van Didot, welke het meest in gebruik is. Zodra Papageorgin met zijn vergelijkende studie gereed zal zijn, zal hij de uitkomsten van zijn onderzoek bekend maken.

Source: Bataviaasch handelsblad, 06 June 1887.

03 06 1887 Aristoteles uitspansel