Tunguska explosion Siberia observation

strange (1)

1 July 1908, More reports of strange lights seen above the Netherlands.

Last night at about half past eleven the Northern sky suddenly showed a faint red glow, from red to pink-red, which initially made us think of fire. Soon, it was seen that the entire horizon was colored more and more vividly red in the North. The glow was reminiscent of the last evening red, but it had something colder. At half past one the phenomenon could clearly be observed. At first observers thought of northern lights but the Meteorological Institute, who had also noticed the phenomenon, denied this assumption. However they could not give an explanation for what it was.

Original text plus Dutch clipping:

Vannacht omstreeks half twaalf toonde de Noordelijke hemel eensklaps een feilen rode gloed, van rood tot rozerood, die aanvankelijk aan brand deed denken. Weldra zag men echter dat de gehele horizon in het Noorden meer en meer levendig rood werd gekleurd. De gloed deed denken aan het laatste avond rood, had echter iets kouders. Te half twee kon men het verschijnsel nog duidelijk waarnemen. Vermindering was er toen nog weinig of niet te bespeuren. Men dacht aanvankelijk aan Noorderlicht. Het Meteorologisch Instituut naar de juistheid van deze onderstelling gevraagd, ontkende dit echter, ook daar heeft men het verschijnsel opgemerkt Wat het wel was, kon het echter niet zeggen.

Source: Delftsche courant, 01 Jul. 1908.

01 07 1908 tunkstan explosion 2