Tunguska explosion Siberia observation

strange (1)

3 July 1908, Tunguska lights seen in the Netherlands, everyone is speculating what it could be.

The remarkable atmospheric phenomenon, which illuminated the last two evenings on the northern horizon with a brilliant play of colors, has set many pens in motion. Our correspondent now writes us from Groningen. In connection with the air phenomenon, which is seen in the northern sky during the last two evenings.

The well-known meteorologist, Prof. Dr. Kapteijn, informs us of our information that the air phenomenon is very certainly not the Northern Lights. According to the professor, ordinary twilight is most likely increased by dust that floats high in the air. In volcanic eruptions one also sees the phenomenon that fine ash particles, floating in the sky, make the sky turn red at night.

Original text plus Dutch clipping:

Het opmerkelijk dampkringverschijnsel, dat de beide laatste avonden den noorder horizon met een schitterend kleurenspel verlichtte, heeft heel wat pennen in beweging gebracht. Onze correspondent schrijft ons thans uit Groningen: In verband mat het c luchtverschijnsel, dat gedurende de twee laatste avonden aan den noordelijken hemel gezien wordt, deelt de bekende meteoroloog, prof. dr. Kapteijn alhier, op onze Informatie ons mede, dat het luchtverschijnsel zeer stellig geen Noorderlicht is. Volgens den hoogleraar, wordt de gewone schemering hoogstwaarschijnlijk verhoogd door stof, dat hoog in de lucht zweeft. Bij vulkanische uitbarstingen ziet men ook het verschijnsel, dat fijne asdeeltjes, In de lucht zwevende, den hemel rood doen kleuren bij avond.

Source : Drentsche in current Asser , 01 Jul 1908.

03 07 1908 tunkstan explosion 2