Prehistoric finding Indonesia

strange (1)

20 September 1911, Prehistoric Mastodon Elephas Progenies.

We received by telegraph: The skeleton pieces found on the site of the Perning sugar factory in Modjokerto, some time ago, have proved to be the jaw of a Mastodon Elephas Progenies, the research conducted by Mr PA Ouwens, curator at the Department of Agriculture in Buitenzorg concluded this. The fossils have been brought to Buitenzorg for further research.

Original text plus Dutch clipping:

Bijzondere vondst. Men seint ons: De op het terrein van de suikerfabriek „Perning" te Modjokerto enigen tijd geleden gevonden skelet-stukken zijn bij het door den heer P. A. Ouwens, conservator bij het Departement van Landbouw, te Buitenzorg, gehouden onderzoek gebleken de kaak van een mastodont elephas progenies te zijn. Het onderzoek naar meerdere fossielen wordt voortgezet. De heer Ouwens is naar Buitenzorg teruggekeerd.

Source: De Sumatra post, 20 september 1911.

1911 09 20 prehistoric finding indonesia