Strange phenomenon in Sognefjord, Norway

strange (1)

20th May 1925, Water becomes white and dead fish float to the surface.

Bergen, 19 May. In the Sognefjord, the lowest and most famous of the Norwegian fjords, a strange phenomenon has recently been observed. The water, which is normally clear and dark, becomes milky white and cloudy, and dead fish float to the surface. A scientific investigation into this strange phenomenon will be launched by the government.

Original article plus Dutch clipping:

Bergen, 19 Mei, in de Sognefjord de laagste en meest beroemde van de Noorse de Noorsche fjorden worden in den laatste tijd een zonderling verschijnsel waargenomen. Het water dat als regel helder en donker is wordt melkachtig en troebel en de dode visch komt bij menigte boven drijven. Van regeringswege zal een wetenschappelijk onderzoek naar dit vreemde verschijnsel worden ingesteld.

Source: De Telegraaf, 20 Mei 1925.

20 05 1925 de telegraaf vreemde regen noorwegen