Skeleton of the Irish Giant O'Brian (Photo)

strange (1)

17 March 1928, Irish giant.

Skeleton of the Irish giant O'Brian from the collection of the Scottish physiologist John Hunter, whose birthday, 200 years ago, was recently celebrated.

Original article plus Dutch clipping:

The skelet of the Ierschen reus O'Brian, uit de verzameling van den Schotsehen physioloog John Hunter, wiens geboortedag voor 200 jaar men onlangs herdacht.

Source: De Sumatra post, 17 Maart 1928.

1928 Het skelet van den Zerschen reus