Green rain in Naples, Italy

strange (1)

14th February 1934, A strange phenomenon.

Yesterday a strange phenomenon was observed in Naples. During heavy rainfall, for half an hour, the rain turned into a green color, which left its traces on the houses.

Original article plus Dutch clipping:

Er heeft zich bij hevige regens, welke gisteren te Napels gevallen zijn, een vreemd verschijnsel voorgedaan. Gedurende een half uur n.l. is regen gevallen van een groene kleur, welke sporen heelt achtergelaten op de huizen.

Source: Het Vaderland 14 Februari 1934.

14 02 1934 Het Vaderland groene regen Napels