Missing link in Indonesiastrange (1)

28th March 1936, Prehistoric find in Modjokerto.

Aneta reports from Batavia (Jakarta): A surveyor from the Mining Department has found a child's skull in the vicinity of Modjokerto which could be traced back to the Pithecanthropus erectus, a "missing link" in the Darwinian doctrine. This is why Dr. Koenigswald left Bandoeng for Batavia so he could work together with Prof. Mysberg to document this important discovery.

Original text plus Dutch clipping:

PREHISTORISCHE VONDST BIJ MODJOKERTO Aneta meldt uit Batavia: Een opnemer van den Mijnbouwdienst heeft in de nabijheid van Modjokerto een kinderschedel gevonden, welke zou terugleiden tot den Pithecanthropus erectus, een „missing link" in de Darwin-leer. Aan deze vondst wordt bijzondere betekenis gehecht, waarom dr. Koenigswald uit Bandoeng naar Batavia is vertrokken, om in samenwerking met prof. Mysberg het belang van deze vondst in nadere beschouwing te nemen.

Source: Algemeen Handelsblad, 28 maart 1936.

1936 03 28 missing link