Mermaid at Fort Zeelandias, Taiwan

strange (1)

23rd April 1938, Mermaid seen as bad sign for the Dutch.

The story is not done. Three ships were anchored at the Baxamboy reed, and these ships appeared at night to the spectators on land as if in full flame and seemed to be in battle. Nothing was heard however and the crew of these ships also saw the same thing happening to the fort Zeelandia. 

This all vanished at sunrise. On the 29th of April was seen the figure of a man who rose above the water three times and then disappeared again. In the afternoon, at the stronghold of Hollandia, a mermaid with long yellow hair showed herself... Meu does not say whether this lady was following or avoiding the man who had been seen in the morning. But it is certain that all these strange things do not predict much good.

Original article plus Dutch clipping:

Maar hiermede was het niet uit. Op de reede van Baxamboy lagen drie schepen voor anker en deze schepen vertoonden zich den volgenden nacht aan de toeschouwers aan land als in volle vlam en schenen zich wederkeerig geweldig te kanonneeren. Men hoorde echter niets en de bemanning van deze schepen zag tevens hetzelfde van het fort Zeelandia. Bij zonsopgang verdween dit alles weer. Den 29sten April zag men de gedaante van een man die zich drie maal boven het water verhief en daarop weer verdween, en 's middags, bij het bolwerk Hollandia vertoonde zich een hensche zeemeermin, met lang geel haar... Meu vertelt niet of deze dame de man dien men 's morgens gezien had naliep of vermeed. Maar zeker is het dat men zich uit al deze vreemde dingen niet veel goeds voorspelde.

Source: De Sumatra post, 23 April 1938.

1938 zeemeermin