Hitler's death not confirmed by the Vatican

strange (1)

9 May 1945, According Vatican their is no proof that Hitler is dead.

Mystery around the death of Hitler, Hitler's death is not confirmed by the Pope, the Vatican has no information about the death of Hitler, except those which were broadcast by the radio. Given the regular diplomatic relations with the Reich. The Vatican should offer its condolences to the German ambassador. But this should only take place after an official confirmation of the news. The mysteriousness surrounding Hitler's death make the matter complicated.

Original text plus Dutch clipping:

Hitler's dood aan den Paus onbekend Tot nog toe bezit men in het Vaticaan geen enkele inlichting betreffende den dood van Hitler, behalve die, welke door de radio uitgezonden werden. Gezien zijn regelmatige diplomatieke betrekkingen met het Reich, zou het Vaticaan zijn rouwbeklag aan den Duitse ambassadeur moeten aanbieden. Doch dit zou slechts mogen plaats hebben na een officiële bevestiging van het nieuws. Het geheimzinnige van den dood van Hitler maakt de zaak ingewikkeld.

Source: Noordbrabantsch dagblad, 09 Mei 1945.