Oslo Gauleiter Terboven suicide

strange (1)

11 May 1945, Degrelle told about the suicide of Terboven and the escape of Hitler.

From Norway it is reported that there General Rediess the former SS commander and police president of Norway, a member of the Nazi party since 1924, as well as the former Reich commissioner of the occupied Norwegian territories, Josef Terboven, committed suicide. Regarding the fate of the 5 main Dutch Nazi leaders it is heard that Mussert, Woudenberg and Van Genechten have been arrested, the leader of the Dutch SS Feldmeyer has died while Rost van Tonningen has not been found yet.

Original text plus Dutch clipping:

Uit Noorwegen wordt gemeld, dat aldaar generaal Redis (Rediess), vroegere SS-bevelhebber en politie president van Noorwegen en 1924 lid van de Nazi-partij, alsook de gewezen Rijkscommissaris van de bezette Noorse gebieden, Josef Terboven, zelfmoord hebben gepleegd. Omtrent het lot der 5 voornaamste Nederlandse Nazi-leiders wordt vernomen dat Mussert, Woudenberg en Van Genechten zijn gearresteerd, de leider der Nederlandsche SS Feldmeyer Is omgekomen wijl Rost van Tonningen tot nu toe niet is gevonden.

Source: De Waarheid, 11 may 1945.

12 05 1945 Terboven dead