Hitler did escape (top nazi Degrelle)

strange (1)

18 June 1945, Hitler seen outside Berlin at the end of the war.

Léon Degrelle, the leader of the Belgian Nazis, said to a Spaniard in San Sebastian that Hitler was still alive. The same Spaniard states that Degrelle claims to have seen the Führer the day before the Russians arrived in Berlin. Degrelle was convinced that Hitler would not fight until death or commit suicide. But rather would carry out a plan to flee according a fixed plan, which was kept secret.

According the Spaniard, Degrelle was released by the Führer of his duties to fly to Oslo, were he together with the Gauleiter of Oslo should take an airplane to Spain. Gauleiter Terboven did not want to flee, but would commit suicide, According Degrelle. In spite of that decision, the Gauleiter allowed Degrelle to leave Norway with five Germans, the airplane brought them to the beach of San Sebastian. "Le Peuple."

Original text plus Dutch clipping:

Léon Degrelle, de leider van de Belgische nazi's, heeft in San Sebastiaan tegen een Spanjaard gezegd, dat Hitler nog in leven zou zijn. Dezelfde bron vermeldt, dat Degrelle beweert, den Führer, den dag voordat de Russen in Berlijn kwamen, nog gezien te hebben. Degrelle was ervan overtuigd, dat Hitler niet tot den dood zou vechten of zelfmoord zou plegen, maar veeleer een plan om te ontvluchten zou uitvoeren, dat strikt geheim gehouden was. Nog altijd volgens deze zelfde bron zou Degrelle van den Führer verlof gekregen hebben om een vliegtuig naar Oslo te nemen, om vandaar met den gouwleider van deze stad volgens een vastgesteld plan naar Spanje te vluchten. Terboven wilde niet vluchten, maar zou zelfmoord plegen, zei Degrelle. Ondanks dat besluit stond de gouwleider Degrelle toe om Noorwegen met vijf Duitschers te verlaten, in een vliegtuig, dat hen naar het strand van San Sebastiaan moest brengen. „Le Peuple."

Source: Vrije stemmen uit de Ganzestad, 18 Juni 1945.

18 06 1945 degrelle hitler leeft