Hitler is not dead

strange (1)

11 July 1945, Hitler not in Spain according Spanish minister.

On the contrary to reports that have been launched in various magazines, that Hitler's corpse was found in Berlin, Marshal Zjukov declared on Sunday morning that Hitlers corpse is not yet been found in Berlin. "It is quite possible that Hitler still had a chance at the last moment to leave Berlin," said the Marshal.

It became known that "the Fuehrer" had married two days before the capitulation with Eva Brown, according the assistant from Hitler's private photographer, Hofmann. The Spanish minister of foreign affairs officially denied that Hitler was in Spain, following an allegation by the Russian military governor of Berlin. The Spanish minister said: "Dead or alive, married, or unmarried, Hitler is not in Spain."

Original text plus Dutch clipping:

Hitler is niet dood !In tegenstelling met berichten die in verschillende bladen zijn gelanceerd, dat Hitler's lijk in Berlijn gevonden zou zijn verklaarde Maarschalk Zjukov Zondagmorgen dat het lijk in Berlijn nog niet gevonden is. „Het is best mogelijk dat Hitler op het laatste ogenblik nog kans heeft gezien, Berlijn te verlaten," aldus de Maarschalk. Het is bekend geworden dat „de Führer" 2 dagen vóór de capitulatie in het huwelijk is getreden met Eva Brown, de assistente van Hitler's particuliere fotograaf, Hofmann. De Spaanse minister van buitenlandse zaken heeft officieel ontkend dat Hitier in Spanje zou zijn, zulks naar aanleiding van een bewering van den Russische militairen Gouverneur van Berlijn. De Spaanse minister zei: „Dood of levend, gehuwd, of ongehuwd, Hitler is niet in Spanje."

Source: De Waarheid, 11 Juni 1945.