The rumors about Hitlers

strange (1)

14 July 1945, Many believe that Hitler is still alive.

London, 12 June 1945. (Anp-Aneta). there are stubborn rumors that Hitler is still alive, therfore the Manchester Guardian proposes to appoint an international committee to investigate, when Hitler was last seen in public and to search for witnesses. The reports about Hitler's fate are not conclusive and the Allies should not allow any doubt what so ever. Many in Germany and in the prisoner of war camps still believing that Hitler is not dead, and this fuels the Nazi network.

Original text plus Dutch clipping:

De geruchten omtrent Hitlers verdwijnen. Londen, 12 Juni 1945. (Anp-Aneta). In verband met de hardnekkige geruchten, volgens welke Hitler nog in leven zou zijn, stelt de „Manchester Guardian" voor, een internationale commissie te benoemen, om te onderzoeken wanneer Hitler voor het laatst in het openbaar gezien werd en getuigen daarvan bijeen te brengen. De berichten omtrent het lot van Hitler lopen te zeer uiteen en de geallieerden, aldus het blad, zouden niet mogen toelaten, dat er nog twijfel bestaat aangaande iets, dat met zekerheid vastgesteld diende te worden. Velen in Duitsland en in de krijgsgevangenkampen geloven nog, dat Hitler niet dood is, en dit werkt als een aansporing op wat er nog van het nazi-dom over is.

Source: De Avondster, 14 Juni 1945.