New rumors, Hitler and Eva Braun on the South America

strange (1)

18 July 1945, Hitler and Eva Braun landed by submarine in Argentina.

Chicago, (Reuter). The daily Times, published today a report from their correspondent in Montevideo, which states: "On the basis of information which I have just received from Buenos Aires. I am almost certain that Hitler and his wife Eva Braun (the last dressed in men's clothes) has landed in Argentina and is on a very extensive plantation in Patagonia, which is owned by a German. Hitler and Eva Braun were landed with a German submarine on a deserted beach.

The submarine went back into the sea again and surrendered later to the allies." The mystery surrounding the German submarine U-530, which surrendered a week ago in Argentine waters is still unsolved, while the newspaper "Critica" in Buenos Aires, reported to Reuter, the following theory: Hitler and his "wife" had landed with a submarine on the Queen Maud island in the Antarctic. The magazine assumes that a second "Berchtesgaden" was built on the island during the German South Pole expedition of 1938-1939 and adds that the U-530 was probably part of a convoy of German submarines, which had left Germany and was on its way to the Antarctic.

Original article plus Dutch clipping:

Chicago, (Reuter). Het alhier verschijnende dagblad Times: publiceert vandaag een bericht van zijn correspondent te Montevideo, waarin deze het volgende mededeelt: „Op grond van inlichtingen, welke ik zojuist uit Buenos Aires heb ontvangen ben ik er zo goed als zeker van, dat Hitler en zijn „vrouw" Eva Braun (de laatste gekleed in mannenkleren) in Argentinië zijn geland en zich op een zeer uitgestrekte plantage in Patagonië bevinden, welke in het bezit is van een Duitser. Het paar zou op een eenzaam gedeelte van de kust uit een Duitse duikboot aan land zijn gegaan, waarna de duikboot weer zee zou hebben gekozen en zich aan de geallieerden zou hebben overgegeven.

In verband met het feit dat het mysterie rondom de Duitse duikboot U-530, welke zich een week geleden in Argentijnse wateren heeft overgegeven, nog steeds niet is opgelost komt het blad „Critica" te Buenos Aires, naar Reuter nog meldt, met de theorie dat Hitler met zijn „vrouw" uit een duikboot aan land zijn gegaan op het Queen Maud eiland in het Zuidpoolgebied. Het blad veronderstelt, dat op genoemd eiland een tweede „Berchtesgaden" werd gebouwd tijdens de Duitse Zuidpoolexpeditie van 1938-1939 en voegt hieraan toe, dat de U-530 vermoedelijk deel uitmaakte van een konvooi van Duitse duikboten, dat van Duitsland naar het Zuidpoolgebied was vertrokken.

Source: De typhoon, 18 Juli 1945.