Hitler in Patagonia (Argentina)

strange (1)18 July 1945, Hitler arrives in Argentina together wit Eva Braun Hitler...

Hitler with his wife in Patagonia?! American newspapers received reports from Buenos Aires, saying that Hitler and Eva Braun, who had been stabbed in men's clothing, went ashore in Argentina and were hiding on an enormous German property in Patagonia.

Source article in Dutch:

Hitler met z'n ega in Patagonië?! Amerikaniche bladen maken melding van uit Buenos Aires ontvangen berichten, die zeggen, dat Hitler en Eva Braun, die in mannenkleding was gestoken, in Argentinië aan land zijn gegaan en zich bevinden op een enorm in Duitse bezit zijnde landgoed in Patagonië.

Source: Helmondse Courantrant, 18 Juli 1945.