Searching for Hitler in Hamburg

strange (1)

12 September 1945, Hitler and Borman seen in Hamburg after the war.

Based on persistent rumors, according to the News Chronicle, Hitler and Borman were seen in Hamburg, the English police investigated this rumor for the last 6 weeks. Dozens of Germans were questioned in the harbor district without any results. However the policemen got information about a "mysterious luxury yacht", in the port of Gluckstadt, 45 km from Hamburg but they didn't find anything when they arrived their.

Original article plus Dutch clipping:

OP ZOEK NAAR HITLER IN HAMBURG Afgaande op hardnekkige geruchten, aldus de News Chronicle, dat Hitler en Borman gezien zouden zijn in Hamburg, heeft de Engelsche politie de laatste 6 weken aldaar ijverig nasporingen gedaan. Na tientallen Duitschers in de havenwijk zonder tastbaar resultaat te hebben ondervraagd, geraakten de politiemannen op het spoor van een geheimzinnig luxe jacht, dat zou liggen in de haven van Gluckstadt, 45 km van Hamburg. zij troffen hier echter niets aan.

Source: De Maasbode, 12 September 1945.