Hot water at the South Pole discovered in 1947

strange (1)

9 February 1947, Warm oases at the South Pole.

The Soviet researchers at the South Pole have discovered a place like this two weeks ago. They searched the area around ​​their base "Mimi" with helicopters and bumped into an area, half the size of the province of Utrecht (Netherlands), where there was no snow and the temperature prevailed 24 degrees above zero. There were mosses and two species of birds.

There are more of these ice-free planes on the mainland of the South Pole something the international council must investigate the coming years. This South Pole oasis was discovered by an American expedition shortly after the war, the stories of American pilots, that they had bathed on the south pole in warm lakes, while temperatures were far below freezing temperatures, at that time it sounded implausible, but by the photos brought back, of which this is one, it is clear that it was true. It is therefore not unlikely that the Soviet researchers will come up with sensational stories.

Original text plus Dutch clipping:

Warme oasen op de Zuidpool, De Sovjet onderzoekers op de Zuidpool hebben een plek als deze twee weken geleden ontdekt. Zij zochten de omgeving van hun basis „Mimi" helikopters af en stootten daarbij op een gebied, half zo groot als de provincie Utrecht, waar geen sneeuw lag en waar een temperatuur heerste van 24 graden boven nul Er kwamen mos soorten voor en twee soorten vogels. Er zijn meer van deze ijs vrije vlakken op het vaste land van de Zuidpool een van de raad die de internationale dit en volgend jaar op het onbekende ijzige vasteland moeten onderzoeken. Deze Zuidpool oase werden door een Amerikaanse expeditie kort na de oorlog ontdekt, de verhalen van Amerikaanse vliegers, dat zij op de zuid pool in warme meren hebben gebaad. Terwijl rondom temperaturen van ver onder het vries punt heerste, klonken toen ongeloofwaardig. Maar door de meegebrachte foto's, waarvan deze er een is, bewijzen het tegendeel. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de Sovjet onderzoeker met sensationele verhalen komen.

Source: De Waarheid, 09 Februari 1947.