Antarctica vegetation seen by Byrd

strange (1)

13 Februari 1947, This means that there is vegetation on the south pole.

Byrd's expedition discovered two large bays, separated from the open sea by great ice barriers. The bays border a 2000-meter-high plateau, which probably extends to the South Pole. There was also an oasis, with green water, possibly related to hot springs.

Original text plus Dutch clipping:

De expeditie van Byrd heeft twee groote baaien ontdekt, door geweldige ijsbarrières van 'open zee gescheiden De baaien grenzen aan een plateau van 2000 meter hoogte, dat zich vermoedelijk tot de Zuidpool toe uitstrekt. Ook zag men een oase, met groen omzoomd water, wellicht verband houdende met warme bronnen.

Source: Leeuwaarder Courant, 13 Februari 1947.