Ice free areas on Antarctica

strange (1)

25th March 1947, Ice free oasis discovered.

There is good reason to discuss passage to the South Pole, as reconnaissance aircrafts from the Byrd expedition near Knox Coast have discovered an ice free "oasis". A remarkable oasis consisting of large, dark brown hills and reflecting lakes. The hills are conical and about 170 meters high.

The ice free area is 60 km wide. The discovery is believed to be the most important result of the expedition. It is of the utmost importance from a geological point of view. It is assumed that the warm water is caused by volcanic activity, like in Iceland.

It is now being investigated whether this area can be inhabited by people all year round. Some lakes are large enough to allow a naval bomber to land. Color photographs and films have been made of the area.

Original article plus Dutch clipping:

Er is aanleiding om thans passage naar de Zuidpool te bespreken, daar verkenningsvliegtuigen van de expeditie Byrd nabij Knox Coast een ijsvrije „oase" hebben ontdekt. Een merkwaardige oase, bestaande uit grote, donkerbruine heuvels en spiegelende meren. De heuvels zijn kegelvormig en ongeveer 170 meter hoog. Het gebied, dat ijsvrij is, is 60 K.M. breed. Deze ontdekking zal, naar men aanneemt, het belangrijkste resultaat der expeditie zijn. Zij is uit geologische geografisch oogpunt van de grootste betekenis. Men neemt aan, dat er warmwaterbronnen van vulkanische aard — als op IJsland — aanwezig zijn.

Thans wordt nagegaan, of dit gebied het gehele jaar door door mensen kan worden bewoond. Sommige meren zijn groot genoeg om er een marinebommenwerper te doen landen. Kleurenfoto's en films zijn opgenomen. (Haagsch Dagblad).

Source: Algemeen Indisch dagblad, 5 Maart, 1947.

28 031947 IJs vrije oase aan de zuid pool