The fight of the rivers (Photo)

strange (1)

29 October 1951, Lieutenant Armstrong Korea war.

The fight of the rivers, fought on the horizon in the Korean hills, and the Commanders follow the battle from an advanced observation post, while Lieutenant Armstrong of the US Air Force is squatting on the left, calling for air support. General Major Cassels, commander of the 1st British Commonwealth Division, gazes through his binoculars to the battle scene.

Original article plus Dutch clipping:

„DE STRIJD VAN DE RIVIEREN" heet de slag, die in de Koreaanse heuvels aan de horizon wordt uitgevochten en op een vooruitgeschoven observatiepost volgen de Commandanten het verloop. Links zit Luitenant Armstrong van de luchtmacht der V.S. gehurkt, terwijl hij een luchtaanval ter ondersteuning oproept. Generaal Majoor Cassels, commandant van de 1ste Britse Gemenebest divisie tuurt door zijn veldkijker naar het krijgstoneel.

Source: Amigoe di Curacao, 29 Oktober 1951.

Neil armstrong korea