Malay villagers terrified of monkey people

strange (1)

4th January 1954, New primate or humans?

"Monkey people", who have startled the Malay villagers in the state of Perak, may have been wild "ordinary" people, according to experts. Three have been seen: two males and one female, or two men and one woman. Eyewitnesses say they had long hair, were light-skinned, walked upright, and spoke an unintelligible language of cries and throat noises.

The population office of Koeala Loempoer is seriously concerned with the strange and frightening apparitions. It is considered impossible that they are crosses of humans and monkeys, or the missing link between man and monkey in Darwin's theory of evolution.

From the light skin color it is deduced that the creatures must have lived in the deep jungle, where sunlight never penetrates. Moreover they fled when a native soldier aimed a gun at them, so they must be familiar with the effect of firearms. The fact that they were looking for tapioca roots for food indicates that they must have been wild people rather than monkeys or ape-like creatures, that have terrified the villagers so much.

But the last word has not yet been spoken. In Singapore there are multiple rumors about the long-haired creatures.

Original text plus Dutch clipping:

„Aapmensen," die de Maleise dorpelingen in de staat Perak hebben opgeschrikt, kunnen volgens deskundigen wel , verwilderde „gewone" mensen zijn geweest. Er moeten er drie gezien zijn: twee mannetjes en één vrouwtje, of twee mannen en één vrouw. Ooggetuigen vertellen dat zij lange haren hadden, licht van huidkleur waren, rechtop liepen en ' een onverstaanbare taal van kreten en keelgeluiden spraken.

Het bevolkingsbureau van Koeala Loempoer houdt zich ernstig mét de vreemde en angstaanjagende, verschijningen bezig. Men acht het uitgesloten dat het kruisingen van mensen en apen zijn of de ontbrekende schakel tussen mens en aap in de evolutieleer van Darwin.

Uit de lichte huidkleur leidt men af dat de wezens in het diepe oerwoud-geleefd moeten hebben, waar nooit zonlicht doordringt. Bovendien vluchtten zij toen een, 'inheemse, soldaat een geweer op hen richtte, zodat zij met de uitwerking van vuurwapens bekend moeten zijn. Uit het feit dat zij tapiocawortels als voedsel zochten, wordt afgeleid dat het eerder verwilderde mensen dan apen of aapachtige wezens moeten zijn geweest, die de dorpelingen zo'n schrik hebben aangejaagd.

Maar het laatste woord is nog niet gesproken. In Singapore gonst het van de geruchten over de langharige wezens.

Source:  Het vrije volk, 4 Januari, 1954.

1954 Nieuw soort mensapen mogelijk verwilderde