British search for Nazi documents about Antarctica

strange (1)

29th January 1954, The English sent a secret agent to Germany.

The English sent a secret agent to Germany to search the archives of the Third Reich for reports of a large German Polar expedition, which stayed in Antarctica in 1938. This expedition was the first to establish that there are areas on the South Pole mainland that are snow and ice-free. Later the Americans also discovered such Polar oases.

These oases are of enormous importance for the establishment of meteorological stations and especially for the extraction of minerals. Everywhere else, the thick layer of ice that covers Antarctica creates an obstacle for mining. There are also plans to build huge storehouses in the eternal ice of the Antarctic, where decay is an unknown phenomenon, in which the harvest surpluses of the world can be stored for years.

Original article plus Dutch clipping:

De Engelsen sturen een geheime agent naar Duitsland, die daar, in de archieven van het Derde Kijk, de rapporten moet zien te vinden van een grote Duitse Poolexpeditie, die in 1938 in Antarctica verbleef. Deze expeditie is de eerste geweest, die heeft vastgesteld, dat zich op het Zuidpool vasteland ook gebieden bevinden die sneeuw en ijsvrij zijn later hebben ook de Amerikanen dergelijke Pool oases ontdek. Voor de vestiging van meteorologische stations en vooral voor het winnen van delfstoffen zijn deze oases van enorm belang. Overal elders immers vormt de dikke ijslaag, die Antarctica bedekt, een hinderpaal voor mijnbouw. Er zijn nog meer plannen. Men spreekt er over in het eeuwige ijs van het Zuidpoolgebied, waar bederf een onbekend verschijnsel is, reusachtige voorraadschuren te bouwen, waar de oogst-overschotten van de wereld desnoods jaren lang bewaard kunnen worden.

Source: Amigoe di Curacao, 29 Januari 1954.

30 1 1954 Engelse zoeken naar 1938 docuemten Nazis