Three ape-men threaten workers in Malaysia

strange (1)

7th January 1954 , Primates also seen in Kelantan and Perak.

Singapore. Workers at the Trolak plantation in South Perak on Malacca have lately been escorted by armed man to get to their work. It is not the Communists they are afraid of. It is the heavily haired monkey people who suddenly emerged  of the jungle and scared a number of Malaysians to death. The director of the museum in Kuala Lumpur, Seiveking, has investigated the reports of the natives who have seen the ape-men.

He declares that ape people of this kind have been observed not only in Trolak but also in Kelantan and Perak. According to the first reports the strange creatures seem to be human beings. The two men and the wife of Trolak all had a long mustache. They have protruding eyebrows. They seemed to know what guns are, as they were afraid of them, and they chatted together in a language that was incomprehensible to the Chinese, Malays and Indians on the plantation. Twenty soldiers are now out to catch the strange creatures. The natives have been asked to try to contact them and to give them food if they show themselves again. The three ape-men who were seen at Trolak were almost two meters tall and had long tusks, but they walked around on their legs without using their arms. They are thought to have been driven out of the jungle by communist terrorists.

Original article plus Dutch clipping:

Singapore. — Arbeiders op de Trolakplantage in Zuid-Perak op Malakka gaan de laatste tijd onder gewapende geleide naar hun werk. Het zijn niet de communisten, voor wie zij bang zijn. Het zijn de zwaar-behaarde aapmensen, die plotseling uit de rimboe opdoken en een aantal Maleisiërs de doodschrik op het lijf joegen. De directeur van de musea in Kuala Lumpur, Seiveking, heeft de rapporten van de inboorlingen, die de aapmensen hebben gezien, onderzocht. Hij verklaart, dat niet alleen te Trolak, maar ook in Kelantan en Perak aapmensen van dit soort zijn waargenomen. De vreemde schepsels schijnen volgens de eerste berichten menselijke wezens te zijn. De twee mannen en de vrouw van Trolak hadden allen een lange snor. Zij hebben vooruitspringende wenkbrauwen. Zij bleken te weten, wat geweren zijn, want zij waren er bang voor en zij babbelden met elkaar in een taal, die voor de Chinezen, Maleiers en Indiërs op de plantage onbegrijpelijk was. Twintig soldaten zijn nu op stap om de vreemde wezens te vangen. Men heeft de inboorlingen verzocht te proberen met hen in contact te komen en hen te eten te geven, als zij zich weer vertonen. De drie aapmensen, die men te Trolak heeft gezien, waren bijna twee meter lang en hadden lange slagtanden, maar zij liepen rond op hun benen zonder hun armen te gebruiken. Men vermoedt, dat zij door communistische terroristen uit de rimboe zijn gedreven.

Source: Amigoe di Curacao, 27 Januari, 1954.

1954 Drie aapmensen bedreigen arbeiders