Yeti kidnapped girl

strange (1)

22 March 1954, Yeti Nepal.

A striking story from Sherpas is the story of the kidnapping of a six-year-old girl from the village of Tarka (Nepal) by a Yeti. The child had learned the Yeti language and stayed in the mountains for five years. The Yeti had been very jealous and had defended the child against his peers. 

Then the girl, named Yoeli, fallen ill and finally the Yeti brought her back to the village. Yoeli only ate insects and roots and had completely forgotten the human language. She moved on all fours and it took a long time before she regained human habits. Only her fondness for insects and roots remained. Yoeli has now died, but the story is supported by a Lama, the village chief and her brother.

Original text plus Dutch clipping:

Een treffend verhaal uit sjerpakring is de geschiedenis van de ontvoering van een zesjarig meisje uit het dorp Tarka (Nepal) door een Yeti. Het kind had de Yeti-taal geleerd en was vijf jaar in de bergen gebleven. De Yeti was zeer jaloers geweest en had het kind tegen zijn soortgenoten verdedigd. Toen was het meisje, Yoeli genaamd, ziek geworden en ten slotte had de Yeti haar smeekbeden ingewilligd en haar naar het dorp teruggebracht. Yoeli at alleen insecten en wortels en was de mensentaal geheel verleerd. Zij bewoog zich op handen en voeten en het duurde een hele tijd voordat zij weer menselijke gewoonten aannam. Alleen haar voorliefde voor insecten en wortels bleef. Yoeli is nu overleden, maar het verhaal wordt gestaafd door een lama, het dorpshoofd en haar broer.

Source: Het Vrije Volk, 22 March 1954.

30 07 1973 fransen willen goud delven