Flying platform, Russia

strange (1)

7th October 1957, Russia also has flying platform.

According to the Russian magazine "Sovietskaya Rosslya", a successful test was undertaken in Russia with a "flying platform" equipped with jet engines. According to the magazine, the new aircraft was recently tested at Tusjino airport outside Moscow. The magazine published a photograph of the aircraft, which showed similarities with the "flying platform" of the US Navy, which made its first free flight in February 1955. Unlike the American model, the Russian model has a closed cockpit and four vertical supports resembling table legs. According to test pilot Joejoea Garanaev, the device is easy to handle in the air and has a remarkable maneuverability. The model differs from the "flying saucer" that was recently described in the Russian popular-scientific monthly magazine "Knowledge is power". That article was accompanied by a sketch of the "flying saucer", which resembled a thick round waffle with a bulge in the middle.

Original article plus Dutch clipping:

Volgens het Russische blad „Sovietskaya Rosslya" is in Rusland een geslaagde proef ondernomen met een „vliegend platform", uitgerust met straalmotoren. Volgens het blad werd het nieuwe toestel onlangs beproefd op het vliegveld Tusjino buiten Moskou. Het blad publiceerde een foto van het toestel, dat gelijkenis vertoonde mei het „vliegende platform" van de Amerikaanse marine, dat in februari 1955 zijn eerste vrije vlucht maakte. Het Russische model heeft, in tegenstelling tot het Amerikaanse, een gesloten cockpit en vier verticale steunsels, die op tafelpoten lijken. Volgens de testpiloot Joejoea Garanaev is het toestel in de lucht uitstekend te hanteren en heeft het een opmerkelijke wendbaarheid. Het model verschilt van de „vliegende schotel", die onlangs in het Russische populair-wetenschappelijke maandblad „Kennis is macht" werd beschreven. Dat artikel ging vergezeld van een schets van de „vliegende schotel", die op een dikke ronde wafel leek met een bobbel in het midden.

Source: Leeuwarder courant, 7 Oktober 1957.

7 10 1957 vliegend platform