The giant of Rotterdam Netherlands

strange (1)

9 April 1975, Rigardus Rijnhout, 2.35 meters long, died in 1959.

(From one of our reporters) ROTTERDAM The remains of the "Giant of Rotterdam" (Rigardus Rijnhout, 2.35 meters long, died in 1959) were transferred to the Anatomical Laboratory in Leiden, at the request of the father, who athorized science to investigate the skeleton. No publicity was given to the grave removal. The mayor of Rotterdam has 'formally' granted his permission.

As known, recently there have been attempts by private parties to preserve the skeleton of the Giant for Rotterdam, when a part of the Zuider-burial place would be cleared, but on March 13, a carefully kept secret day, the skeleton was transferred to Leiden, where the men of science did not answer any questions.

Original article plus Dutch clipping:

(Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De stoffelijke resten van de „Reus van Rotterdam" (Rigardus Rijnhout, 2,35 meter lang, overleden in 1959) zijn overgebracht naar het Anatomisch Laboratorium in Leiden. Op verzoek van de vader, die het skelet ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld, is aan de graf ruiming geen ruchtbaarheid gegeven. De burgemeester. van Rotterdam' heeft formeel' zijn toestemming verleend. Zoals bekend zijn er onlangs van particuliere zijde pogingen geweest om het skelet van de Reus voor Rotterdam te behouden, wanneer een gedeelte van de Zuiderbegraafplaats zou worden geruimd. Op 13 maart echter, een zorgvuldig geheim gehouden dag, is het skelet overgebracht naar Leiden. Bij de mannen van de wetenschap aldaar stuit men op een muur van stilzwijgen.

Source: Het Vrije Volk, 9 April 1975.

1975 Rotterdam is zijn reus kwijt