Comet Seville Spain 1665
newspaper 1

27 January 1665, Comet Seville Spain.

Seville on the 23rd of December. For three days a Comet is seen between 2 to 3 o'clock in the night, it is a completely common star, has two tails, takes its course as the sun from the east after the west.

Original text plus clipping in Dutch:

Sevillia den 23 december. Sedert drie dagen heeft men hier een Comeet van 2 tot 3 uren in de nacht, het is een geheel gewoonlijke ster, heeft twee uitschijningen als staart, neemt zijn loop als de zon van het oosten na het westen.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 27 Jan. 1665.

27 01 1665 comeet sevillia