Comet seen in Olmütz, Czechia

krant 1

18th February 1670, Fear about the Comet.

Olmütz (Czechia) 26 January, last week in the evening between 7 and 8 o'clock a comet was seen in the direction of Poland that people feared. What does it all mean? 

Original text plus Dutch clipping:

Olmütz (Tsjechen) 28 januari, verleden week, s'avonds tussen 7 en 8 uren, heeft men richting Polen toe een Komeet gezien, die men vreest, was zal dit alles te beduiden hebben?

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 18 Februari 1670.

1670 02 18 comeet poland