Comet England

krant 1

23 February 1673, Comet Portsmouth.

a Comet star was seen in Portsmouth, coming from the South-East, and going east, being as big as a man's head, this comet star will undoubtedly give some matter of speculation under the followers.

Original text plus Dutch clipping:

Men schrijft van Portsmouth, dat aldaar een Komeet Sterre wierde gezien, komende uit het Zuid-Oosten, en ondergaande naar 't Oosten, zijnde zo groot als een mans hooft, de zelve zal fonder twijfel enige materie van speculatie aan de Lief-hebbers geven.

Source: Haegse Post Tydinge, 23 Februari 1673.

1670 02 18 comeet poland