Comet Lisbon Portugal 1673

newspaper 1

28 April 1673, Comet Lisbon Portugal.

At nights a comet star became seen in the east, this comet star is unusually large, fiercely larger than the Evening Star, and the flicker is extremely clear, a new Star, which has never been seen before.

Original text plus clipping in Dutch:

Hier werd alle Nachten een Komeet Ster, staande in het oosten gezien, is ongemeen groot, fel ver groter als den Avond Ster, en de flikkert uitermate klaar, wetende een nieuwe Ster, die nooit voor dezen is gezien geweest.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 28 Apr. 1673.

01 10 1673 Comeet ster UFO