Comet over Italy

krant 1

21st January 1681, Bad predictions.

Rome 28th of December. The fear is still great here about the comet in question, which has not been seen for 800 years, or from the time that the Turkish Monarchy began, which was comparable to plague, famine or war, imprisonment or the death of a great leader, betrayal and change of states or religion. Here it is predicted that the Pope will die in a few months.

Original text plus Dutch clipping:

Rome den 28 December. De schrik is alhier nog groot over de bewuste komeet, welke sinds 800 jaren, of vanaf de tijd dat de Turkse Monarchie begonnen is, niet gezien is, welke gelijk stond aan de pest, hongersnood of oorlog, gevangen zetten of de dood van grote personen, verraad en verandering van staten of religie, Alhier voorspelt men dat de Paus in enkele maanden zal overlijden.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 21 januari 1681.

1681 01 21 comeet rome