Comet over Turin, Italy

krant 1

28th January 1681, Bad signs in the sky.

Turin 1 January. On Christmas Eve a terrible comet was seen here, predicting great doom, especially when his royal highness will have departed from here to Lisbon with his bride.

Original text plus Dutch clipping:

Turijn 1 Januari. Op kerstavond heeft men alhier een verschrikkelijke komeet gezien, waar uit sommige grote onheil voorspellen, in het bijzonder wanneer de koninklijke hoogheid van hier naar Lissabon met zijn bruid zal zijn vertrokken.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 21 januari 1681.

1861 01 28 comet portugal