Strange Star Greece

krant 1

1 June 1684, Strange Star Corfu.

There is news of Tine in the archipelago, that a new star had been seen there on the firmament, which had first appeared in late February. This star had three red rays at the top, which formed a royal crown.

Original text plus Dutch clipping:

Men heeft nieuws van Tine in de archipelago, dat men daar aan het firmament des hemels een nieuwe ster had gezien, welke zich in 't einde van February eerst had vertoont. Deze ster had boven aan drie rode stralen, welke een koninklijke kroon formeerden.

Source: Oprechte Haelemsche Courant, 1 June 1684.

1670 02 18 comeet poland